h

Blog

21 oktober 2022

DuPont – Chemours: de maat is vol!

Onlangs kwam Zembla met het bericht dat Chemours mogelijk medeverantwoordelijk is voor de vervuiling van de Westerschelde. Deze week werd bekend dat Chemours in 2021 naar alle waarschijnlijkheid illegaal rond de 150 kg GenX (Een zeer zorgwekkende stof net zo gevaarlijk als PFAS) in het oppervlakte water heeft geloosd. Chemours heeft voor het lozen in oppervlakte water een vergunning voor slechts 5 kg per jaar. Deze vergunning heeft het bedrijf verkregen via de Rijksoverheid, omdat bleek dat door regen een deel van de uitstoot naar de lucht neersloeg en uitspoelde naar het oppervlakte water. Over de uitstoot naar de lucht is de provincie in een juridisch gevecht met het bedrijf om deze uitstoot terug te krijgen naar 4 kg per jaar. Ook hierover heeft de SP de afgelopen week schriftelijke vragen gesteld. SP Statenlid Frank Johan Hoogendam: “Chemours is een uiterst onbetrouwbaar bedrijf dat onze leefomgeving vergiftigt met een kanker verwekkende stof. Wat ons betreft is de maat vol en zetten we alles op alles om dit bedrijf te sluiten”.

Lees verder
19 oktober 2022

Douchen, eten of verwarmen

Vandaag spraken we over een stukje van de begroting. Onder andere het stukje waar energie in zit. Zuid-Holland investeert met dit college vooral in kennisdelen en minder in concrete maatregelen bij mensen thuis om te helpen energie te besparen of opwekken. Het is precies dit laatste waar wij al jaren voor pleiten, mensen thuis achter de voordeur helpen energiebesparen en opwekken. Zo kunnen we écht iets betekenen in de levens van mensen! Hieronder wat ik vanavond zei over energie. 

Lees verder
12 oktober 2022

Domste fout in lange tijd: 7 jaar langer een slechte concessie

De afgelopen jaren pleitte de SP bij herhaling voor nieuwe treinen op de MerwedeLingeLijn, vanwege het nu ontbreken van toiletten, gezondheid van medewerkers en de capaciteit van de huidige treinen. Tegelijkertijd is de SP sinds het begin van de concessie zeer kritisch over het functioneren van de concessie en concessiehouder. Daarom had ik deze bijdrage toen we het vandaag hadden over nieuwe treinen gecombineerd met 7 jaar verlenging van Qbuzz. 

Lees verder
21 september 2022

Dweilen met de kraan open

De SP vraagt al jaren om meer sturing op de bouw van veel meer sociale woningen, onder druk van het Rijk gaat de provincie hier nu eindelijk op sturen! We zijn hier blij mee, maar vragen ons wel érg af: is het niet dweilen met de kraan open als er ondertussen vele betaalbare woningen tegen de vlakte gaan en de nieuw gebouwde sociale woningen mogelijk aan de sociale voorraad onttrokken worden door verkoop of doordat de huur omhoog gaat. Op dit moment mogen we als provincie op het verkopen of liberaliseren van woningen nog niet sturen. Na enig trekken en duwen is het provinciebestuur bereid 'dit mee te nmen in gesprekken met het Rijk'. Het is niet veel, maar het is in ieder geval iets én het is vooral een punt waar wij bovenop blijven zitten. 

Lees verder
21 september 2022

Statiegeld tegen verrommeling

In de afgelopen 15 jaar hebben we in Zuid-Holland heel veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan het opruimen van vervuilde oude bedrijventerreinen, vervallen oude kassen en vervallen verrommelde bedrijventerreinen. Dit zijn plekken waar bedrijven jarenlang geld verdienden in het gebouw dat zij daarna als afval achterlieten. De gemeenschap draaide op voor het opruimen van dat afval. Als SP pleiten we al jaren voor een soort statiegeld op deze terreinen. Het statiegeld krijg je als bedrijf gewoon terug als je het terrein netjes achterlaat. Maar als je vervuilde grond achterlaat of je oude pand als afval laat staan, dan gebruiken we het statiegeld om de rommel op te ruimen. Wel zo eerlijk als je jarenlang winst maakte en een rommeltje achterliet voor de samenleving! 

Lees verder
15 september 2022

Transferniews!

Vandaag begin ik met een nieuwe baan (ik blijf wel gewoon Statenlid, geen zorgen), ik ben de nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies! De afgelopen bijna 7 jaar heb ik voor de Wethoudersvereniging gewerkt, eerst als adviseur en daarna als Senior programmamanager en onderzoeker. Dit was mijn eerste baan na mijn afstuderen (of nou ja, ik studeerde af terwijl ik hier al werkte). 

Lees verder
22 juni 2022

He`s back!

Foto: Sinan Özkaya / Sinan Özkaya

Vandaag maakte Harre van der Nat zijn terugkeer in de staten, als commmissielid is Harre na jaren Statenlid en raadslid geweest te zijn weer terug. Frank en ik verwelkomen Harre en zijn heel blij dat hij onze fractie komt versterken! 

Lees verder
17 juni 2022

Proefkanon stikstof

Waar we in het verleden regelmatig te maken kregen met “onschuldige” proefballonnetjes van de kabinetten Rocky I t/m IV, is men nu overgegaan tot een compleet nieuwe aanpak in de vorm van het “Proefkanon”. Je neemt een 155 mm kanon, vult die tot de nok met stikstofplannen die een halvering van de agrarische sector betekenen, en vuurt deze, als een knuppel in het hoenderhok, af op alle betrokken partijen. Het gevolg van deze draconische aanpak? Iedereen valt over elkaar heen om nadrukkelijk aan te geven dat deze plannen veel te ver gaan, boeren volledig over de rooie, Provincies met de verkiezingen in aantocht, in grote paniek en in heel het land is chaos troef. De impact van dit projectiel zal zijn dat het waarschijnlijk opnieuw minimaal drie jaar gaat duren voor er echt iets gaat gebeuren aan het verminderen van de stikstof uitstoot. En mochten de te verwachten ernstige gevolgen van dit verdere uitstel zich openbaren, dan zal onze overheid haar handen wassen in onschuld en verwijzen naar de afwijzing van dit “geweldige” plan.

Lees verder
6 april 2022

Samenwerken met China én de Oekraïense vlag hijsen? Dat gaat niet samen!

Vandaag praten we in Zuid-Holland over 'onze' samenwerking met China. Een samenwerking die over handelsbelangen gaat. Hierover zeg ik vandaag: 

Lees verder
11 februari 2022

De mens en de stikstofkringloop

De natuurlijke kringloop van stikstof zorgt er voor dat stikstof beschikbaar komt voor planten en bomen zonder dat er een overschot ontstaat. De mens heeft dit evenwicht verstoord door er voor te zorgen dat de hoeveelheid opneembare stikstof is verdubbeld. Met als gevolg vergaande nadelige consequenties voor de natuur en milieu.
Stikstof komt voor in verschillende vormen (luchtstikstof, ammonium, nitraat, ammoniak, stikstofoxiden) op verschillende plekken (bodem, atmosfeer, water) en beweegt zich door verschillende soorten biotische en abiotische processen (vervluchtiging, verbranding, depositie, binding) tussen die plekken. De verstoringen die de mens veroorzaakt zorgt voor verzuring en/of vermesting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier