h

Blog

6 april 2022

Samenwerken met China én de Oekraïense vlag hijsen? Dat gaat niet samen!

Vandaag praten we in Zuid-Holland over 'onze' samenwerking met China. Een samenwerking die over handelsbelangen gaat. Hierover zeg ik vandaag: 

Lees verder
11 februari 2022

De mens en de stikstofkringloop

De natuurlijke kringloop van stikstof zorgt er voor dat stikstof beschikbaar komt voor planten en bomen zonder dat er een overschot ontstaat. De mens heeft dit evenwicht verstoord door er voor te zorgen dat de hoeveelheid opneembare stikstof is verdubbeld. Met als gevolg vergaande nadelige consequenties voor de natuur en milieu.
Stikstof komt voor in verschillende vormen (luchtstikstof, ammonium, nitraat, ammoniak, stikstofoxiden) op verschillende plekken (bodem, atmosfeer, water) en beweegt zich door verschillende soorten biotische en abiotische processen (vervluchtiging, verbranding, depositie, binding) tussen die plekken. De verstoringen die de mens veroorzaakt zorgt voor verzuring en/of vermesting.

Lees verder
3 februari 2022

Wat is Stikstof eigenlijk?

Foto: Frank Johan Hoogendam / Frank Johan Hoogendam

Stikstof is voedingsstof, van levensbelang  voor al het leven op deze Aarde, maar helaas zijn er slechts een beperkt aantal vormen van stikstof die voor planten en dieren te gebruiken zijn. Het is deze complexe natuurlijke kringloop van stikstof die zorgt voor een balans en de juiste hoeveelheden van opneembare stikstof vormen. De gedachte dat alle vormen van stikstof gezien moeten worden als voedingstof is daarom pertinent onjuist. Precies door deze denkwijze wordt de natuurlijke kringloop van stikstof door de mens op brute en rampzalige wijze verstoord.

Lees verder
2 februari 2022

Een brug of een tunnel?

Als SP Zuid-Holland pleiten we keer op keer voor tunnels in plaats van bruggen. Wat de SP betreft is het namelijk heel belangrijk dat meer vrachtvervoer over water mogelijk is, elk schip haalt namelijk vele vrachtwagens van de weg. Meer bruggen betekenen een belemmering voor meer scheepvaart, want of de auto wacht op het schip of het schip wacht op de auto`s. Daarnaast kennen we allemaal de discussies over bruggen die te veel open zouden staan en de roep om spitssluitingen. 

Lees verder
25 januari 2022

Een nieuwe Wibaut? Nee! Provincie neemt het heft niet in eigen handen

Waarom wonen mensen in vredesnaam in huizen met schimmel, kieren, enkel glas en 0 isolatie? Nou, omdat ze tenminste een huis hebben. Mensen willen een betaalbaar huis om comfortabel in te wonen, zonder dat het huis ze met een enorme energierekening aan de rand van de financiële afgrond brengt. Dat is geen flexhuis, maar dat is dus ook geen huis als investeringsobject voor mensen die het geld daarvoor hebben.

Lees verder
14 juli 2021

Vervoersarmoede, wonen, klimaatrechtvaardigheid en meer.

Vandaag deel ik graag mijn verhaal bij de kadernota (de basis waarop de begroting gemaakt zal worden) met jullie! 

Lees verder
16 juni 2021

Armoede kan aangepakt worden met een rechtvaardige energietransitie

Mensen met minder geld, wonen vaker in woningen die slechter geïsoleerd zijn en kunnen verduurzaming (isolatie, zonnepanelen, HR ketels) niet zelf betalen. Mensen met minder geld wonen vaker in slecht onderhouden huurwoningen. Mensen met minder geld hebben zodoende vaak een hogere energierekening óf zij durven helemaal niet meer te stoken. In beide gevallen lijden zij aan energiearmoede. De enorme veranderingen op het gebied van duurzaamheid en energie én de enorme hoeveelheid geld die de overheid hierin steekt, zouden een perfecte kans bieden om mensen uit deze energiearmoede te krijgen. Zo kun je woningen van minima isoleren, HR ketels subsidiëren (want ja, dat is nog steeds gas maar vaak zoveel duurzamer dan de ketel en boiler die er nu hangt), zonnepanelen helpen plaatsen en zonneboilers helpen bekostigen, zowel bij huur- als koopwoningen. Zo laat je die mensen die het het hardste nodig hebben, als eerste meeprofiteren. Dat is dan ook waar Frank Johan en ik in de provincie Zuid-Holland voor pleiten. Diverse partijen zijn het met ons eens, maar puntje bij paaltje gaan veel subsidies toch naar bedrijven en grote projecten. Zonde! Er is nog zoveel te winnen bij mensen achter de voordeur (zowel voor de mensen zelf als voor de hele energietransitie). En, zo bepleit de SP al jaren, door mensen te helpen energie te besparen hoeven we ook minder nieuwe duurzame energie op te wekken. Een absolute win-win situatie! 

Lees verder
15 juni 2021

Neem ze in dienst!

Als de coronaciris iets heeft laten zien, dan is het het failliet van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Toch huren wij als overheden in Nederland nog steeds enorm veel mensen 'flexibel' in. Dat varieert van dure advocaten tot aan de schoonmaak, die vaak naar de laagste inschrijver gaat bij aanbesteding. Bij die laatste doelgroep is het welzijn van of zekerheid voor de medewerker niet het belangrijkste, maar het besparen van geld staat centraal. Al die mensen die de laatste jaren geen vastigheid konden vinden en dus flexibel werkten, kwamen als eerste in de knel door Corona. Want, want bleek, veel van deze mensen leven eigenlijk altijd aan de rand van overleven, zo in een gedwongen 'flexibel' bestaan. Een gewone baan, met een vast contract, zou voor deze mensen een wereld van verschil maken. Dat is dan ook waarom wij in Zuid-Holland als SP pleiten om, zeker nu Corona de armoede die flexcontracten opleveren blootlegde, als Zuid-Holland het goede voorbeeld te geven. Laten we onze medewerkers, van de schoonmaker tot de beleidsmedewerker of adviseur, gewoon in dienst nemen! 

Lees verder
24 mei 2021

'moderniseren CAO'?

Afgelopen week bespraken we in de staten het 'transitieplan openbaar vervoer' in Coronatijd. In dit stuk worden zware versoberingen van het Zuid-Hollandse OV aangekondigd, tot wel 30% vermindering van lijnen en uren dat er gereden wordt. De reden? Naar verwachting reizen er eind 2021 20% minder mensen met het OV. Vanuit SP Zuid-Holland waren we hier natuurlijk heel fel op tegen. Want, als je het OV een stuk slechter maakt omdat er minder mensen reizen, dan wordt het OV alleen maar onaantrekkelijker en gaan er steeds minder mensen met het OV reizen. Omdat er minder mensen met het OV gaan, door deze versoberingen, zullen er nieuwe lijnen geschrapt worden en ga zo maar door. Kortom, niet slim en een neerwaartse spiraal! Maar ondertussen steken we wel geld in publiekscampagnes om mensen in dat uitgeklede OV te krijgen. Snap jij het nog? Ik niet! Reizigers willen geen marketing en communicatie, reizigers willen gewoon goed OV dat niet te duur is, vaak rijdt én komt waar de reiziger moet zijn. 

Lees verder
20 oktober 2020

Verduurzaming woningen: laat inwoners gelijk meeprofiteren van de energietransitie

Woningen wel of niet verduurzamen en wie krijgt de rekening? Een politiek heet hangijzer!

En dat is logisch, want de vraag blijft wie er profijt van heeft en wie ervoor moet betalen en of dat eerlijk is. Daar komt dan ook al gauw het woord rendabel bij op tafel. Want hoe zorg je dat een woning meekan in de energietransitie die nodig is en dat het betaalbaar blijft. Hierbij maakt het ook heel veel uit hoe je het doet, die verduurzaming. Op dit moment is de overheid gericht op de lange termijn en het publiek belang en dat is ook het verhaal dat ze inwoners vertelt, terwijl mensen vooral denken in korte termijn en eigen belang. Heel logisch! De vraag is voor mensen uiteindelijk toch vaak: Voel ik het in mijn portemonnee? Een terechte vraag in een tijd waar het steeds moeilijker wordt om fatsoenlijk rond te komen. Als je als overheid inwoners mee wil krijgen in deze transitie, zul je ook echt aandacht moeten hebben voor de korte termijn en de beurs van inwoners. Dat geldt ook voor de huurders, die ook lagere lasten zouden moeten krijgen door een duurzamer huis! 

Lees verder

Pagina's

U bent hier