h

Blog

21 september 2022

Dweilen met de kraan open

De SP vraagt al jaren om meer sturing op de bouw van veel meer sociale woningen, onder druk van het Rijk gaat de provincie hier nu eindelijk op sturen! We zijn hier blij mee, maar vragen ons wel érg af: is het niet dweilen met de kraan open als er ondertussen vele betaalbare woningen tegen de vlakte gaan en de nieuw gebouwde sociale woningen mogelijk aan de sociale voorraad onttrokken worden door verkoop of doordat de huur omhoog gaat. Op dit moment mogen we als provincie op het verkopen of liberaliseren van woningen nog niet sturen. Na enig trekken en duwen is het provinciebestuur bereid 'dit mee te nmen in gesprekken met het Rijk'. Het is niet veel, maar het is in ieder geval iets én het is vooral een punt waar wij bovenop blijven zitten. 

Lees verder
21 september 2022

Statiegeld tegen verrommeling

In de afgelopen 15 jaar hebben we in Zuid-Holland heel veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan het opruimen van vervuilde oude bedrijventerreinen, vervallen oude kassen en vervallen verrommelde bedrijventerreinen. Dit zijn plekken waar bedrijven jarenlang geld verdienden in het gebouw dat zij daarna als afval achterlieten. De gemeenschap draaide op voor het opruimen van dat afval. Als SP pleiten we al jaren voor een soort statiegeld op deze terreinen. Het statiegeld krijg je als bedrijf gewoon terug als je het terrein netjes achterlaat. Maar als je vervuilde grond achterlaat of je oude pand als afval laat staan, dan gebruiken we het statiegeld om de rommel op te ruimen. Wel zo eerlijk als je jarenlang winst maakte en een rommeltje achterliet voor de samenleving! 

Lees verder
15 september 2022

Transferniews!

Vandaag begin ik met een nieuwe baan (ik blijf wel gewoon Statenlid, geen zorgen), ik ben de nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies! De afgelopen bijna 7 jaar heb ik voor de Wethoudersvereniging gewerkt, eerst als adviseur en daarna als Senior programmamanager en onderzoeker. Dit was mijn eerste baan na mijn afstuderen (of nou ja, ik studeerde af terwijl ik hier al werkte). 

Lees verder
22 juni 2022

He`s back!

Foto: Sinan Özkaya / Sinan Özkaya

Vandaag maakte Harre van der Nat zijn terugkeer in de staten, als commmissielid is Harre na jaren Statenlid en raadslid geweest te zijn weer terug. Frank en ik verwelkomen Harre en zijn heel blij dat hij onze fractie komt versterken! 

Lees verder
17 juni 2022

Proefkanon stikstof

Waar we in het verleden regelmatig te maken kregen met “onschuldige” proefballonnetjes van de kabinetten Rocky I t/m IV, is men nu overgegaan tot een compleet nieuwe aanpak in de vorm van het “Proefkanon”. Je neemt een 155 mm kanon, vult die tot de nok met stikstofplannen die een halvering van de agrarische sector betekenen, en vuurt deze, als een knuppel in het hoenderhok, af op alle betrokken partijen. Het gevolg van deze draconische aanpak? Iedereen valt over elkaar heen om nadrukkelijk aan te geven dat deze plannen veel te ver gaan, boeren volledig over de rooie, Provincies met de verkiezingen in aantocht, in grote paniek en in heel het land is chaos troef. De impact van dit projectiel zal zijn dat het waarschijnlijk opnieuw minimaal drie jaar gaat duren voor er echt iets gaat gebeuren aan het verminderen van de stikstof uitstoot. En mochten de te verwachten ernstige gevolgen van dit verdere uitstel zich openbaren, dan zal onze overheid haar handen wassen in onschuld en verwijzen naar de afwijzing van dit “geweldige” plan.

Lees verder
6 april 2022

Samenwerken met China én de Oekraïense vlag hijsen? Dat gaat niet samen!

Vandaag praten we in Zuid-Holland over 'onze' samenwerking met China. Een samenwerking die over handelsbelangen gaat. Hierover zeg ik vandaag: 

Lees verder
11 februari 2022

De mens en de stikstofkringloop

De natuurlijke kringloop van stikstof zorgt er voor dat stikstof beschikbaar komt voor planten en bomen zonder dat er een overschot ontstaat. De mens heeft dit evenwicht verstoord door er voor te zorgen dat de hoeveelheid opneembare stikstof is verdubbeld. Met als gevolg vergaande nadelige consequenties voor de natuur en milieu.
Stikstof komt voor in verschillende vormen (luchtstikstof, ammonium, nitraat, ammoniak, stikstofoxiden) op verschillende plekken (bodem, atmosfeer, water) en beweegt zich door verschillende soorten biotische en abiotische processen (vervluchtiging, verbranding, depositie, binding) tussen die plekken. De verstoringen die de mens veroorzaakt zorgt voor verzuring en/of vermesting.

Lees verder
3 februari 2022

Wat is Stikstof eigenlijk?

Foto: Frank Johan Hoogendam / Frank Johan Hoogendam

Stikstof is voedingsstof, van levensbelang  voor al het leven op deze Aarde, maar helaas zijn er slechts een beperkt aantal vormen van stikstof die voor planten en dieren te gebruiken zijn. Het is deze complexe natuurlijke kringloop van stikstof die zorgt voor een balans en de juiste hoeveelheden van opneembare stikstof vormen. De gedachte dat alle vormen van stikstof gezien moeten worden als voedingstof is daarom pertinent onjuist. Precies door deze denkwijze wordt de natuurlijke kringloop van stikstof door de mens op brute en rampzalige wijze verstoord.

Lees verder
2 februari 2022

Een brug of een tunnel?

Als SP Zuid-Holland pleiten we keer op keer voor tunnels in plaats van bruggen. Wat de SP betreft is het namelijk heel belangrijk dat meer vrachtvervoer over water mogelijk is, elk schip haalt namelijk vele vrachtwagens van de weg. Meer bruggen betekenen een belemmering voor meer scheepvaart, want of de auto wacht op het schip of het schip wacht op de auto`s. Daarnaast kennen we allemaal de discussies over bruggen die te veel open zouden staan en de roep om spitssluitingen. 

Lees verder
25 januari 2022

Een nieuwe Wibaut? Nee! Provincie neemt het heft niet in eigen handen

Waarom wonen mensen in vredesnaam in huizen met schimmel, kieren, enkel glas en 0 isolatie? Nou, omdat ze tenminste een huis hebben. Mensen willen een betaalbaar huis om comfortabel in te wonen, zonder dat het huis ze met een enorme energierekening aan de rand van de financiële afgrond brengt. Dat is geen flexhuis, maar dat is dus ook geen huis als investeringsobject voor mensen die het geld daarvoor hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier