h

Blog

14 juli 2021

Vervoersarmoede, wonen, klimaatrechtvaardigheid en meer.

Vandaag deel ik graag mijn verhaal bij de kadernota (de basis waarop de begroting gemaakt zal worden) met jullie! 

Lees verder
16 juni 2021

Armoede kan aangepakt worden met een rechtvaardige energietransitie

Mensen met minder geld, wonen vaker in woningen die slechter geïsoleerd zijn en kunnen verduurzaming (isolatie, zonnepanelen, HR ketels) niet zelf betalen. Mensen met minder geld wonen vaker in slecht onderhouden huurwoningen. Mensen met minder geld hebben zodoende vaak een hogere energierekening óf zij durven helemaal niet meer te stoken. In beide gevallen lijden zij aan energiearmoede. De enorme veranderingen op het gebied van duurzaamheid en energie én de enorme hoeveelheid geld die de overheid hierin steekt, zouden een perfecte kans bieden om mensen uit deze energiearmoede te krijgen. Zo kun je woningen van minima isoleren, HR ketels subsidiëren (want ja, dat is nog steeds gas maar vaak zoveel duurzamer dan de ketel en boiler die er nu hangt), zonnepanelen helpen plaatsen en zonneboilers helpen bekostigen, zowel bij huur- als koopwoningen. Zo laat je die mensen die het het hardste nodig hebben, als eerste meeprofiteren. Dat is dan ook waar Frank Johan en ik in de provincie Zuid-Holland voor pleiten. Diverse partijen zijn het met ons eens, maar puntje bij paaltje gaan veel subsidies toch naar bedrijven en grote projecten. Zonde! Er is nog zoveel te winnen bij mensen achter de voordeur (zowel voor de mensen zelf als voor de hele energietransitie). En, zo bepleit de SP al jaren, door mensen te helpen energie te besparen hoeven we ook minder nieuwe duurzame energie op te wekken. Een absolute win-win situatie! 

Lees verder
15 juni 2021

Neem ze in dienst!

Als de coronaciris iets heeft laten zien, dan is het het failliet van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Toch huren wij als overheden in Nederland nog steeds enorm veel mensen 'flexibel' in. Dat varieert van dure advocaten tot aan de schoonmaak, die vaak naar de laagste inschrijver gaat bij aanbesteding. Bij die laatste doelgroep is het welzijn van of zekerheid voor de medewerker niet het belangrijkste, maar het besparen van geld staat centraal. Al die mensen die de laatste jaren geen vastigheid konden vinden en dus flexibel werkten, kwamen als eerste in de knel door Corona. Want, want bleek, veel van deze mensen leven eigenlijk altijd aan de rand van overleven, zo in een gedwongen 'flexibel' bestaan. Een gewone baan, met een vast contract, zou voor deze mensen een wereld van verschil maken. Dat is dan ook waarom wij in Zuid-Holland als SP pleiten om, zeker nu Corona de armoede die flexcontracten opleveren blootlegde, als Zuid-Holland het goede voorbeeld te geven. Laten we onze medewerkers, van de schoonmaker tot de beleidsmedewerker of adviseur, gewoon in dienst nemen! 

Lees verder
24 mei 2021

'moderniseren CAO'?

Afgelopen week bespraken we in de staten het 'transitieplan openbaar vervoer' in Coronatijd. In dit stuk worden zware versoberingen van het Zuid-Hollandse OV aangekondigd, tot wel 30% vermindering van lijnen en uren dat er gereden wordt. De reden? Naar verwachting reizen er eind 2021 20% minder mensen met het OV. Vanuit SP Zuid-Holland waren we hier natuurlijk heel fel op tegen. Want, als je het OV een stuk slechter maakt omdat er minder mensen reizen, dan wordt het OV alleen maar onaantrekkelijker en gaan er steeds minder mensen met het OV reizen. Omdat er minder mensen met het OV gaan, door deze versoberingen, zullen er nieuwe lijnen geschrapt worden en ga zo maar door. Kortom, niet slim en een neerwaartse spiraal! Maar ondertussen steken we wel geld in publiekscampagnes om mensen in dat uitgeklede OV te krijgen. Snap jij het nog? Ik niet! Reizigers willen geen marketing en communicatie, reizigers willen gewoon goed OV dat niet te duur is, vaak rijdt én komt waar de reiziger moet zijn. 

Lees verder
20 oktober 2020

Verduurzaming woningen: laat inwoners gelijk meeprofiteren van de energietransitie

Woningen wel of niet verduurzamen en wie krijgt de rekening? Een politiek heet hangijzer!

En dat is logisch, want de vraag blijft wie er profijt van heeft en wie ervoor moet betalen en of dat eerlijk is. Daar komt dan ook al gauw het woord rendabel bij op tafel. Want hoe zorg je dat een woning meekan in de energietransitie die nodig is en dat het betaalbaar blijft. Hierbij maakt het ook heel veel uit hoe je het doet, die verduurzaming. Op dit moment is de overheid gericht op de lange termijn en het publiek belang en dat is ook het verhaal dat ze inwoners vertelt, terwijl mensen vooral denken in korte termijn en eigen belang. Heel logisch! De vraag is voor mensen uiteindelijk toch vaak: Voel ik het in mijn portemonnee? Een terechte vraag in een tijd waar het steeds moeilijker wordt om fatsoenlijk rond te komen. Als je als overheid inwoners mee wil krijgen in deze transitie, zul je ook echt aandacht moeten hebben voor de korte termijn en de beurs van inwoners. Dat geldt ook voor de huurders, die ook lagere lasten zouden moeten krijgen door een duurzamer huis! 

Lees verder
16 mei 2017

Windenergie: meer profijt voor omwonenden

Om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken, zijn ook in Zuid-Holland meer windmolens nodig. De provincie heeft de taak om hiervoor geschikte locaties aan te wijzen. Dat ligt vaak gevoelig, onder meer vanwege de overlast voor omwonenden. De SP vindt daarom dat mogelijke geschikte locaties zorgvuldig moeten worden getoetst. Daarnaast is het belangrijk dat omwonenden veel meer dan nu gaan profiteren van windturbines in hun omgeving.

Lees verder
13 september 2016

Hoe verder in de Hoeksche Waard?

Afgelopen woensdag besprak de Statencommissie Bestuur en Middelen het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Hoeksche Waard te herindelen. Het herindelingsontwerp gaat binnenkort de inspraak in. Daarna stemmen Provinciale Staten erover. Wat de SP betreft zou het mooi zijn als de Statenleden bij de beoordeling van de inspraak ook kunnen beschikken over de uitslag van een eventueel referendum.

Lees verder
14 juli 2016

Allerlei hele volwassen dingen

Zoals jullie opgevallen is heb ik de laatste tijd iets minder blogs geschreven dan gebruikelijk. Dat heeft er mee te maken dat ik de laatste maanden (vanaf oktober) bezig ben met allerlei hele volwassen dingen die me een beetje opslokten. Zo heeft mijn vriend Mark me op 1 oktober gevraagd of ik met hem wil trouwen (ik heb natuurlijk ja gezegd! We trouwen op 08-08-2016 en dat is best nog een hoop planwerk), hoorde ik kort daarna dat ik fractievoorzitter zou worden en was ik druk bezig met afstuderen en een baan zoeken. Die laatste twee dingen zijn ook gelukt. Ik werk sinds januari voor de Wethoudersvereniging (daarover later meer) en ben kort daarna ook afgestudeerd van de Research Master Early Modern Intellectual History. Jullie zullen begrijpen, al die dingen hebben best een hoop tijd en aandacht gekost! Maar, nu ik helemaal gesetteld ben in mijn werk bij de Wethoudersvereniging en als fractievoorzitter, heb ik weer iets meer rust en tijd om te bloggen!

Lees verder

Pagina's

U bent hier